Το μάθημα αυτό είναι ένα μάθημα τεχνικής και ελεύθερης έκφρασης.Η διδασκαλία του δεν ακολουθεί μόνο ένα συγκεκριμένο σύστημα ,αλλά βασίζεται στις αρχές από διάφορες τεχνικές και  συστήματα σύγχρονου χορού (τεχνική release,τεχνική Gaga,σύστημα Limon,σύστημα Cunningham,σύστημα Graham κ.α) συνδυασμένα με ένα προσωπικό βιωματικό στυλ αντλώντας παράλληλα στοιχεία από διάφορα είδη χορού και κινησιολογικές προσεγγίσεις.

Το μάθημα εστιάζει στην πολυδιάστατη κίνηση του σώματος και την εξερεύνηση των δυνατοτήτων του μέσα από την παρατήρηση του φυσικού και συναισθηματικού σώματος στον χώρο και τον χρόνο με ταυτόχρονη εξερεύνηση των μηχανισμών που λειτουργούν οι φυσικοί νόμοι πάνω,μέσα,έξω και γύρω από το κάθε σώμα.

Στο κάθε μάθημα ξεκινάμε με συγκέντρωση νου και προθέρμανση σώματος και περνώντας από όλα τα επίπεδα του χώρου(πάτωμα και όρθια θέση) προχωράμε σε χορευτικούς συνδυασμούς αυξανόμενης δυσκολίας που στοχεύουν  σε έναν ολοκληρωμένο χορό στο τέλος του μαθήματος,για να καταλήξουμε σε αποφόρτιση και χαλάρωση.

Το επίπεδο του μαθήματος είναι ανοιχτό και διαμορφώνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων στην ομάδα.