Στο μάθημα αυτό γίνεται εξερεύνηση της τεχνικής του κλασικού χορού μέσα από μια σύγχρονη  ολιστική οπτική. Το μάθημα ακολουθεί την δομή ενός τεχνικού μαθήματος κλασικού μπαλέτου με ασκήσεις που εξελίσσονται σταδιακά και συστηματικά. Κάθε μάθημα ξεκινά με προθέρμανση και ασκήσεις στην μπάρα που στόχο έχουν την ενδυνάμωση, ευθυγράμμιση και συνειδητοποίηση σώματος και νου, ώστε να προχωρήσουμε στο κέντρο, χορεύοντας ολοκληρωμένα σε όλο τον χώρο. Στο μάθημα δίνεται έμφαση τόσο στην ανάπτυξη τεχνικής, όσο και εκφραστικότητας, με στόχο να ανακαλύψει ο καθένας την μοναδικότητά του και να χορέψει με αρμονία.

Αρχάριο επίπεδο

Μεσαίο/προεπαγγελματικό επίπεδο

Προχωρημένο/επαγγελματικό επίπεδο