ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ | dance improvisation

Το μάθημα του αυτοσχεδιασμού είναι μια συνάντηση με την κίνηση της στιγμής, με τα θέλω του κάθε σώματος και τις ανάγκες της κάθε ψυχής!

Με συντονισμένη προθέρμανση και συγκεκριμένες οδηγίες, ο καθένας αυτό που χρειάζεται αυθόρμητα και σε διαφορετικά κάθε φορά συνθήκες, δημιουργώντας μοναδικές ιστορίες και διαδρομές. Είναι μια συνάντηση με τον εαυτό και παράλληλα με τους άλλους.

Το μάθημα/συνάντηση αυτοσχεδιασμού είναι ένα συνεχές παιχνίδι ανακάλυψης, έκφρασης, απελευθέρωσης, συνύπαρξης και απευθύνεται σε όλους ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, επιπέδου, εμπειρίας.