Ευθυγραμμίζω-Εναρμονίζω το σώμα μου | Different Reality Dance Center

Το μάθημα ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΖΩ-ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ είναι ένα μάθημα εξερεύνησης της τεχνικής του κλασικού μπαλέτου μέσα από μια ολιστική οπτική και προσεγγίσεις αναγκαίες για την νέα εποχή που διανύουμε.

  • Το μάθημα ακολουθεί το βηματολόγιο και την δομή ενός τεχνικού μαθήματος κλασικού χορού με ασκήσεις που εξελίσσονται σταδιακά και συστηματικά.
  • Κάθε μάθημα ξεκινά με προθέρμανση και ασκήσεις στην μπάρα ή στο κέντρο ,που στόχο έχουν την ενδυνάμωση, ευθυγράμμιση και συνειδητοποίηση σώματος και νου, ώστε να χορέψει ολοκληρωμένα σε όλο τον χώρο.
  • Στο μάθημα δίνεται έμφαση τόσο στην ανάπτυξη τεχνικής, όσο και εκφραστικότητας, με στόχο να ανακαλύψει ο καθένας την μοναδικότητά του και να χορέψει με αρμονία.
  • Σημαντικό μέρος του κάθε μαθήματος είναι η κατανόηση του άξονα,του κορμού,των μελών του σώματος,των ημισφαιρίων του εγκεφάλου και πώς όλα χρειάζεται να συντονίζονται για να είναι η κάθε κίνηση καθαρή,ολόκληρη και αρμονική με αίσθηση του σκοπού της.
  • Το κάθε μάθημα προσαρμόζεται στις ανάγκες των συμμετεχόντων με εξατομικευμένες συμβουλές και οδηγίες.

Αρχάριο επίπεδο|Μεσαίο-προεπαγγελματικό επίπεδο|Προχωρημένο-επαγγελματικό επίπεδο

Διδασκαλία: Άννα Αντωνιάδου

#ballet #balletclass