Εσωτερική Ειρήνη: Ενδυνάμωση & Ενσυνείδητος χορός στον Λόφο Φιλοπάππου 12/03

Αυτό το Σάββατο 12/03,το Different Reality Dance Center πάει ψηλά, μέσα στην Φύση του λόφου Φιλοπάππου να συναντήσει τις Μούσες με δύο μαθήματα κίνησης…