Κύκλος γυναικών (18/06/23)

Κάθε νέα σελήνη είναι μία νέα αρχή! Κάθε γυναίκα εκφράζει την θηλυκή αρχή! Και όταν η θηλυκή αρχή ξεκινά τον κύκλο, τότε αρχίζει η…