📌Η νέα χορευτική παράσταση ”Τhe Chance” ή αλλιώς ”Η Ευκαιρία” είναι μία χορευτική ιστορία για το πώς από ένα εμπόδιο ή μία δυσκολία μπορούν να γεννηθούν ευκαιρίες!
Μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται όταν υπάρχουν παντού εμπόδια και δυσκολίες είναι να δούμε λίγο αλλιώς τα πράγματα,να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις και τότε αλλάζουν και αυτές και γίνονται οι ευκαιρίες που κατά βάθος αναζητούμε και μας εξελίσσουν γεμίζοντας μας με ευτυχία!
Η ιδέα γεννήθηκε και χτίστηκε στα πλαίσια ενός σεμιναρίου 4 τρίωρων συναντήσεων και απότελεί το βιωματικό αποτύπωμα ενός θεραπευτικού χορού.
Σύλληψη ιδέας-Χορογραφία: Άννα Αντωνιάδου
Ερμηνεία-χορός: Μαρία Κλιγκοπούλου
Λήψη βίντεο-φωτογραφίας: Βασίλειος Λυκούργος,Στέλιος Ευθυμίου
Different Reality Dance Center |22/02/2020
📌The new dance performance ”The Chance” is a dance story about how an obstacle or a dificulty can create chances!
Sometimes the only thing needed in life when there are obstacles and difficulties everywhere, is to see things from a different perspective ,to change the way we perceive and deal with the situations and then they change also and become the chances we look for at heart that evolve us filling ourselves with happiness!
The idea was born and built during 4 three-hour meetings of a dance workshop and it forms the experiential imprint of a healing dance.
Concept-Choreography: Anna Antoniadou
Performing-dance :Maria Kligkopoulou
Video|Photo shooting : Vasileios Lykourgos, Stelios Eythymiou
Different Reality Dance Center | 22/02/2020
#differentrealitydancecenter #thechance #newperformance #newvideo #trailer #dance #enjoy