Άρθρα

3 μύθοι για το μπαλέτο

Μπαλέτο! Όλοι όταν ακούμε την λέξη αυτή, σχηματίζουμε μία εικόνα στο μυαλό μας κι έχουμε την αίσθηση ότι γνωρίζουμε ακριβώς περί τίνος…

Είναι ο χορός για όλους?

Είναι ο χορός για όλους? Για να απαντήσουμε, ίσως χρειάζεται πρώτα να δούμε τί είναι αλήθεια ο χορός. Θα μπορούσε κάποιος να ορίσει…