Άρθρα

3 μύθοι για το μπαλέτο

Μπαλέτο! Όλοι όταν ακούμε την λέξη αυτή, σχηματίζουμε μία εικόνα στο μυαλό μας κι έχουμε την αίσθηση ότι γνωρίζουμε ακριβώς περί τίνος…